9 jun 2014

Anàlisi lexicomètrica (projecte de recerca)He decidit fer l’anàlisi lexicomètrica de tres blogs feministes perquè és un assumpte que sempre m’ha motivat molt i penso que pot resultar interessant comparar diferents maneres d’escriure sobre aquest tema a la xarxa. He escollit tres blogs que formen part de diaris, ja que segueixo els dos primers i sentia curiositat per saber què resultaria de l’anàlisi. El tercer també l’he triat d’un diari gran per tal de situar-los tots en un nivell de professionalitat semblant.

1. Blogs escollits
Blog Mujeres de El País, que es presenta amb aquestes paraules:
Este espacio nace para contar los cambios que está aportando la mujer a un mundo en transformación, para detectar desigualdades y para albergar debates bajo esta premisa clave: una sociedad desarrollada y libre no puede funcionar si no permite idénticas oportunidades a la mitad de la población.
Blog Pikara de eldiario.es. Cal dir que l’espai compta amb una pàgina pròpia, però aquí prendré només els articles publicats al blog. La presentació és la següent:
Pikara Magazine es una revista digital que practica un periodismo con enfoque feminista, crítico, transgresor y disfrutón. Abrimos este espacio en eldiario.es para invitar a sus lectoras y lectores a debatir sobre los temas que nos interesan, nos conciernen, nos inquietan.
Blog Ellas, de El Mundo, que té la particularitat d’estar escrit per dones de diferents professions (cantants, actrius, escriptores, periodistes…) força conegudes:
La lucha por la igualdad, las desigualdades que todavía son visibles en el trabajo y en el hogar. El mundo visto desde los ojos de importantes mujeres.

2. Procediment
He guardat els deu últims articles publicats a cada blog en un arxiu de format .txt, per tant, he treballat amb tres documents recopilatoris, un per a cada blog. A continuació, he obert el programari AntConc3.2, he carregat els tres arxius i també una stopword list per a evitar el que es coneix com a «soroll». Cal fer notar que els articles del blog Mujeres de El País són, en general, més llargs que els dels altres dos.
2. 1. Paraules més freqüents
En primer lloc, he examinat cada arxiu per separat amb l’objectiu de conèixer les paraules més freqüents de cada un. Aquests són els resultats:
Mujeres:

Pikara:

Ellas:

Comparant les llistes, puc realitzar una primera anàlisi comparativa:
En els tres casos, la paraula més repetida és «mujeres», en plural. També apareixen, en diferents posicions de les llistes, «mujer», «hombre» i «hombres». Ho podem considerar previsible i normal tenint en compte la presentació de cada blog.
Si em fixo en cada llista per separat, crida l’atenció que el blog Mujeres empri uns quants mots que no es relacionen de forma específica amb el feminisme, sinó amb temes habituals de les notícies polítiques i socials: «debate», «educación», «político», «candidato», «deporte». Com a primera conclusió, puc pensar que es tracta d’un blog que parla de la presència de les dones en contextos d’actualitat (dones esportistes o polítiques, per exemple), i no tant de la lluita feminista com a moviment. No obstant això, a la llista també hi apareixen les paraules «libertad» i «cuerpo», més lligades al feminisme.
Pel que fa a Pikara, succeeix justament el contrari: les paraules més freqüents indiquen una predilecció evident per la lluita feminista amb un vocabulari més cru: «violencia», «machista», «feministas», «género», «denuncia», «feminista», «patriarcado». En aquest punt em sembla pertinent referir-me als diaris en què es publiquen els blogs: eldiario.es és la publicació més jove, independent dels grans grups, amb ideologia d’esquerres i una vocació clara de crítica social. Crec que aquests principis es reflecteixen en el blog i marquen la diferència amb els altres dos, de caire més mesurat en el tractament del tema.
Finalment, la llista d'Ellas s’assembla a la de Mujeres: «políticos», «sociedad», «empleo», «privado», «diputación», o sigui, mots vinculats a la realitat social en general, no específicament a la lluita feminista, encara que també hi ha algunes paraules d’aquest últim tipus («igualdad», «género»).

2. 2. Concordança
La segona part de l’anàlisi ha consistit en l’ús de l’eina Concordance Plot. El seu funcionament és el següent: d’entre les deu paraules més utilitzades (en aquest cas, d’una llista que recull els mots més freqüents de tots tres blogs), n’he triat cinc que em semblen importants i he clicat aquest botó. El resultat són tres codis de barres, un per blog, que indiquen en quina posició del text apareix la paraula (recordem que els tres arxius comprenen deu entrades de cada blog, copiades una rere l’altra, com un sol document). L’eina resulta útil per veure quins blogs empren més aquests mots i com es distribueixen al llarg dels deu articles copiats (si es concentren en alguns o estan força repartits).
Paraula 1: mujeres (freqüència: 117)

És significatiu que estigui força repartida en els dos primers blogs, cosa que indica un ús freqüent en totes les entrades recollides, i, en canvi, a Ellas només es concentri en alguns punts, com si en alguns articles no s'hagi comentat de forma tan directa en el tema de la dona i sí, recordant les llistes anteriors, assumptes de política i societat.
Paraula 2: hombres (freqüència: 46)

En aquest cas no hi ha tantes diferències entre les tres publicacions. És curiós constatar que, a Ellas, el mot ocupa franges similars a les de la paraula anterior. He de suposar que en els articles en què més es parla de «mujeres» també es parla d’«hombres»?
Paraula 3: violencia (freqüència: 36)

L’anàlisi reafirma l’observació que s’ha fet abans sobre Pikara i la seva voluntat reivindicativa: tot i tenir el total de paraules més baix, és la que més repeteix el mot; i no de forma aïllada, sinó repartida en diversos articles. En els altres dos blogs, ni tan sols es troba entre les deu paraules més freqüents.
Paraula 4: género (freqüència: 26)

No és una paraula especialment repartida en cap dels tres blogs, però, tot i això, Pikara torna a ser la que l’empra més sovint (és el blog que utilitza el lèxic més propi del feminisme) mentre que a Mujeres, tot i superar-lo en gairebé 10.000 paraules, es queda per sota.
Paraula 5: igualdad (freqüència: 23)

És l’única de les cinc paraules que aconsegueix més presència al tercer blog, Ellas, encara que concentrada en alguns punts. En comparació amb Pikara, es pot dir que Ellas es decanta per un vocabulari més moderat i políticament correcte, com és «igualtat». «Violència», en canvi, pot resultar més combativa, i «gènere» és més pròpia dels estudis feministes que dels articles sobre societat en general.

3. Conclusió
L’anàlisi lexicomètrica s’ha plantejat des d’un punt de vista comparatiu i els resultats permeten constatar dues tendències clares. D’una banda, Pikara publica articles coherents amb el seu text de presentació: un enfocament feminista crític, amb vocabulari específic del tema i una vocació de lluita que s’atreveix a denunciar les desigualtats de forma clara i més transgressora que als mitjans moderats.
Mujeres i Ellas, en canvi, són blogs als quals els escau millor el tema de «la dona a la societat» que el de «lluita feminista». De fet, cap dels dos no utilitza les paraules «feminisme» o «crítica» a la descripció. L’anàlisi indica que els seus continguts se centren en qüestions d’actualitat sobre societat i política, i les autores els tracten posant èmfasi en el paper de les dones en ells. El seu lèxic, per tant, és més mesurat en el tractament del tema i inclou moltes paraules d’àmbits no tan vinculats, en principi, al feminisme.
Per acabar, l’experiència amb aquest projecte ha estat molt interessant perquè, en certa manera, confirma les idees que ja tenia a partir de la lectura dels blogs, per la qual cosa puc concloure que realitzar una anàlisi lexicomètrica pot ser realment útil per a fer-se una idea dels seus conceptes clau i la tendència que segueix cada espai.

No hay comentarios: