3 jun 2014

L’educació en l’era hipertextual: què es podria millorar a la UOC (3)Després de repassar la meva experiència a la UOC, m’agradaria comentar breument allò que considero que encara pot millorar-se en relació als recursos digitals.

Per començar, es podrien potenciar més algunes eines, en lloc de centrar-ho gairebé tot en la lectura de materials i la redacció posterior del treball. Els debats, les wikis i els blogs —que ja s’utilitzen, però poc— em semblen un recurs interessant; tanmateix, també es podrien introduir més les presentacions en PowerPoint o similar, vídeos o àudios del consultor en què expliqui alguna lliçó, aplicacions interactives amb text i imatge, i, en general, recursos més creatius.

En segon lloc, un aspecte que em crida molt l’atenció és que la majoria de materials de la universitat no estan disponibles en format EPUB o algun altre sistema de lectura digital. Crec que això s’hauria de millorar perquè fa que l’estudi continuï depenent molt del paper (alguns textos es poden llegir en pantalla, però les pàgines escanejades d’un llibre tenen molt mala visualització).

En definitiva, penso que l’educació online de la UOC —i segurament de totes les universitats similars— encara ha d’evolucionar força per a aprofitar al màxim les possibilitats que ofereix la xarxa. No obstant això, també cal entendre que, si de moment no les ha potenciat tant com podria, és degut al fet que professors i alumnes s’han educat en la cultura escrita, de manera que realitzar canvis dràstics podria resultar massa complicat per a les dues parts.

No hay comentarios: