5 jun 2014

La societat de la ignorànciaUn dels temes que més m’han interessat de l’assignatura és la contextualització del marc sociocultural en què vivim, el que Gonçal Mayos* anomena «societat de la ignorància»: una societat de coneixement especialitzat, però, alhora, de molt desconeixement, perquè resulta impossible aprendre-ho tot i estudiar una matèria significa ser conscient que hi haurà molts detalls que no podrem abastar. Es relaciona amb la sobreproducció del sistema capitalista, que en les darreres dècades ha convertit la informació en el principal bé de producció. Com diu Castells**, no és nou que el coneixement gaudeixi d’un paper central; la novetat es troba en el fet que ara hi ha més població alfabetitzada que mai i, a més, els mitjans tecnològics faciliten la creació i transmissió immediata d’informació. Tota aquesta sobreproducció, tota aquesta ignorància, genera inseguretat en el subjecte perquè l’obliga a triar, i qualsevol elecció davant de tantes possibilitats genera molts dubtes.
No sé què en penseu vosaltres, però llegir aquests capítols m’ha ajudat a entendre’m millor a mi mateixa, ja que m’he sentit plenament identificada amb aquesta indecisió, aquesta dificultat per a aprendre a conviure amb la ignorància. He pensat molt en això, en part perquè la meva vida d’estudiant ha estat una mica caòtica (es podria dir que he tocat moltes branques sense concentrar-me en res i tinc la sensació d’estar «dispersa», de no ser especialista en cap matèria però tenir idees bàsiques sobre unes quantes). Em sembla que la creença en el coneixement acumulatiu (quants més coneixements tinguis, millor) continua molt present en la societat i part de la insatisfacció és deguda a l’autoexigència de voler saber més i, al mateix temps, ser conscient que hi ha moltes coses que no arribarem a conèixer mai.
No trobeu que, potser, l’educació podria fer alguna cosa més per canviar aquesta idea? No parlo només de la universitat, sinó de tot el sistema en general. He parlat amb professors de secundària i alguns es queixen del fet que en certes assignatures (literatura, història...) encara es tendeix a les estratègies de memoritzar en lloc d’aprendre a relacionar idees. En fi, és un tema complicat...
*Mayos, Gonçal; Brey, Antoni (eds.) (2011). La sociedad de la ignorancia. Barcelona: Península.
**Castells, Manuel (2003). L’era de la informació. Barcelona: FUOC.

No hay comentarios: