3 jun 2014

L’educació en l’era hipertextual: els recursos digitals (1)
Al llarg del semestre, tot llegint els materials de l’assignatura, he reflexionat molt sobre l’educació en l’era hipertextual: els recursos de què es disposa, l’aprofitament que se’n fa, etc. El llenguatge digital canvia la manera d’aprendre i, com a estudiant de la UOC des de fa uns quants anys (i d’altres cursos online), m’agradaria analitzar des del meu punt de vista com s’està duent a terme la qüestió, i ho faré en una sèrie d’entrades. En aquest primer post, repassaré algunes eines utilitzades que modifiquen de forma substancial l’estudi.

  • La pantalla. Sigui ordinador o tablet, canvia totalment respecte de la disposició formal del paper.
  • El teclat. S’escriu molt més amb l’ordinador que a mà.
  • Sense professor o amb professor a distància. La comunicació es produeix a través d’aules virtuals i/o correu electrònic.
  • Vídeo i so. Els llibres de text poden contenir imatges, però amb les TIC s’incorporen més possibilitats.
  • Fòrums per a relacionar-se amb els altres alumnes.
  • Fonts d’informació online. Gran quantitat de pàgines, wikis i arxius amb documents.

No hay comentarios: